Mirë se vini në Ueb Faqen e Projektit

×

Error message

Notice: Undefined offset: 1 në counter_get_browser() (rreshti 70 i /home/fingermk/public_html/taeugrants.net/sites/all/modules/counter/counter.lib.inc).

Asistencë teknike për menaxhim të projekteve dhe monitorim

të grant skemës “Nxitje e përfshirjes sociale”

EuropeAid/132633/C/SER/MULTI


Projekti ynë në veçanti është dizajnuar për të siguruar Asistencë Teknike për pranuesin e grantit të dhënë me anë të Thirrjes për Propozime “Nxitja e përfshirjes sociale” – EuropeAid/135012/M/ACT/MK. Kjo përfshin:

 • 26 grant projekte, të zbatuara nga
 • 66 organizata të ndryshme, si kombëtar ashtu edhe kombëtar, por kryesisht
  • Organizata joqeveritare, por edhe
  • Komuna, dhe
  • Institucione publik.

Asistenca teknike do të zbatohet në 3 forma:

 • Hyrje teorike dhe shkëmbim të përvojave në trajnimet për menaxhim me grantin dhe seminaret për menaxhim dhe udhëheqje,
 • Verifikim praktik dhe konsultime gjatë vizitave në teren, dhe
 • Sportel on-line për informacione, me anë të forumit në këtë ueb faqe.

Më tepër informacione lidhur me objektivat e projektit dhe aktivitetet mund të gjeni në Për ne.

Një pasqyrë e shkurtë e gjithë 26 projekteve të grantit dhe detaje të kontaktit të organizatave zbatuese mund të gjeni në Grantistë.

Informacione të hollësishme për trajnimet tona, seminaret dhe vizitat do të publikohen në Ngjarje, menjëherë kur të ndodhin. Atje do të gjeni edhe lidhje në albume përkatëse në Facebook të fotografive të bërë gjatë këtyre ngjarjeve.

Të gjitha materialet e prezantuar, diskutuar dhe ushtruar gjatë ngjarjeve do të shpallen në Resurse. Ju lutem kini parasysh që këto resurse do të jenë falas për të shkarkuar për gjithë vizitorët e ueb faqes, megjithatë për çështje regjistrimi do të kërkohet që të shënoni një postë elektronike të vlefshme paraprakisht.

Megjithatë, hyrja në Forum do të kufizohet vetëm në stafin e 26 projekteve të grantit, sepse atje do të diskutohen vetëm çështjet specifike që dalin nga procesi i vazhdueshëm i zbatimit.


Ju urojmë mirëseardhje në ueb faqen tonë dhe nëse keni ndonjë pyetje tjetër lirisht mund të na Na kontaktoni.

Our Team

Ms Maria Marinakou, Team Leader and Senior Exper

Ms Maria Marinakou

from Greece is our
Team Leader and Senior Expert
Mr. Radomir Trajković, Assistant Team Leader

Mr Radomir Trajković

is our local
Assistant Team Leader
z-nja Andreja Tonç, Ekspert për Grante të BE-së

z-nja Andreja Tonç

nga Kroacia është
Eksperti jonë për Grante të BE-së