On-the-Spot Visits

Qe të sigurohemi se vërtet kuptohet konteksti në të cilin punoni do të kemi vizita në vend, në zyrat e оrganizatave udhëheqëse të grant projektit tuaj.

Në bashkëveprim të drejtpërdrejtë me juve, do të mundohemi së bashku të zgjedhim problemet me të cilat jeni ballafaquar gjatë zbatimit të projektit. Do jemi aty për të verifikuar punën tuaj, të rekomandojmë përmirësime, dhe të ju përgatisim për vizitat monitoruese të Strukturave operative të MPPS dhe NЈQFK.