Contact Us

Our Team

znj. Andreja Tonç

Ekspert për grante të BE-së

znj. Marija Marinaku

Udhëheqës i ekipit dhe Ekspert i lartë

z. Radomir Trajkoviq

Ndihmës udhëheqës i ekipit

Contact Us By Email

Mr/Ms
Attach your documents
More information
  • Files must be less than 2 MB.
  • Llojet e lejuar të file: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.