Обуки во фаза на поднесување завршни извештаи за проектите, ден 2

29 Mar 2017
06 Apr 2017

Дополнителни информации ќе следат откако ќе се одржи настанот.