Обуки во фаза на поднесување завршни извештаи за проектите, ден 1

27 Mar 2017
04 Apr 2017

Дополнителни информации ќе следат откако ќе се одржи настанот.