Trainings

English

Обуки во средишна фаза од спроведување на проектите, ден 2

Обуките се замислени како можност за грантистите или да научат нешто ново или пак да си го утврдат своето знаење, како и да си ги прошират своите вештини поврзани со општите аспекти на управувањето со проектниот циклус и, што е поважно, со конкретни прашања што се однесуваат на управување со грантовите на ЕУ.
Македонски

Обуки во средишна фаза од спроведување на проектите, ден 1

Обуките се замислени како можност за грантистите или да научат нешто ново или пак да си го утврдат своето знаење, како и да си ги прошират своите вештини поврзани со општите аспекти на управувањето со проектниот циклус и, што е поважно, со конкретни прашања што се однесуваат на управување со грантовите на ЕУ.
Македонски