On-the-Spot Visits

Со цел навистина да го разбереме контекстот во кој работите, ние ќе дојдеме во теренска посета (посета на лице место), во просториите на организацијата предводник во Вашиот грантов проект.

Низ директна интеракција со Вас, ќе се обидеме да работиме заедно и да ги решиме сите проблеми со кои сте се сретнале во текот на спроведувањето на Вашиот проект. Ние ќе дојдеме таму за да ја провериме Вашата работа, да дадеме препораки за подобрување, и да Ве подготвиме за надзорните посети на надзорните службеници (мониторинг офицери) на МТСП и ЦФЦД.