Trainings

Anglisht

Trajnime në fazën e mesme të zbatimit të projekteve, dita 2

Trajnimet tona janë paramenduar si mundësi për Grantistët që ose të mësojnë diçka të re ose të riafirmojnë njohurinë e tyre si dhe të zgjerojnë shkathtësitë e tyre në lidhje me aspektet e përgjithshme të menaxhimit me ciklin projektues dhe më e rëndësishme me çështjet specifikim që paraprijnë Menaxhimit me Grante të BE-së.
Shqip

Trajnime në fazën e mesme të zbatimit të projekteve, dita 1

Trajnimet tona janë paramenduar si mundësi për Grantistët që ose të mësojnë diçka të re ose të riafirmojnë njohurinë e tyre si dhe të zgjerojnë shkathtësitë e tyre në lidhje me aspektet e përgjithshme të menaxhimit me ciklin projektues dhe më e rëndësishme me çështjet specifikim që paraprijnë Menaxhimit me Grante të BE-së.
Shqip