Seminars

Anglisht

Seminar për udhëheqje dhe menaxhim 2

Seminaret për udhëheqje dhe menaxhim janë paramenduar si mundësi për Grantistët të shkëmbejnë përvoja, praktika më të mira dhe të tejkalojnë pengesa. Këto janë gjithashtu një mundësi për të mësuar diçka të re dhe të për të përmirësuar shkathtësitë në nën-fusha të ndryshme të Organizimit të Udhëheqjes dhe Menaxhim të Projektit, si rrjetëzimi, angazhimi i përfituesit, cilësia e projektit, qëndrueshmëria dhe inovacioni.
Shqip

Seminar për udhëheqje dhe menaxhim 1

Seminaret për udhëheqje dhe menaxhim janë paramenduar si mundësi për Grantistët të shkëmbejnë përvoja, praktika më të mira dhe të tejkalojnë pengesa. Këto janë gjithashtu një mundësi për të mësuar diçka të re dhe të për të përmirësuar shkathtësitë në nën-fusha të ndryshme të Organizimit të Udhëheqjes dhe Menaxhim të Projektit, si rrjetëzimi, angazhimi i përfituesit, cilësia e projektit, qëndrueshmëria dhe inovacioni.
Shqip