Seminars

English

Семинар за лидерство и управување 2

Семинарите за лидерство и управување се замислени како можност за грантистите да ги споделат своите искуства, да ги разменат своите најдобри практики и да изнајдат решенија за проблемите. Семинарите се воедно и прилика да се научи нешто ново и да се подобрат вештините на повеќе теми во доменот на раководење со организации и управување со проекти, како што се вмрежување, ангажирање на корисниците, квалитет на проектите, одржливост, и иновација.
Македонски

Семинар за лидерство и управување 1

Семинарите за лидерство и управување се замислени како можност за грантистите да ги споделат своите искуства, да ги разменат своите најдобри практики и да изнајдат решенија за проблемите. Семинарите се воедно и прилика да се научи нешто ново и да се подобрат вештините на повеќе теми во доменот на раководење со организации и управување со проекти, како што се вмрежување, ангажирање на корисниците, квалитет на проектите, одржливост, и иновација.

Македонски